Others

Others_01

Ballesteros E, Turon X, Uriz MJ, Garrabou J, Zabala M (in press) Les Coves submergides de la Mediterrània. Atles d’Historia Natural dels Països Catalans. Enciclopedia de Catalana.


Ballesteros E, Cebrian E, Garrabou J, Diaz D, Garcia-Rubies A, Teixidó N (in press) El coral·ligen: la perla de la Mediterrània. Atles d’Historia Natural dels Països Catalans. Enciclopedia de Catalana.


Pascual J, Bensoussan N, Salat J, Garrabou J (2012).  Clima i règim tèrmic de les aigües de les Illes Medes i el Montgrí.  In: Hereu, B.; Quintana, X El fons marí de les illes Medes i el Montgrí: quatre dècades de recerca per a la conservació. Càtedra d’ecosistemes litorals mediterranis. Museu de la Mediterrània. ISBN: 2013-5939.


Linares C, Coma R, Garrabou J (2012) El Coral·lígen a les Illes Medes: una comunitat fràgil amb un gran valor patrimonial. In: Hereu, B.; Quintana, X El fons marí de les illes Medes i el Montgrí: quatre dècades de recerca per a la conservació. Càtedra d’ecosistemes litorals mediterranis. Museu de la Mediterrània. ISBN: 2013-5939.


Hereu, B.; Garcia-Rubies, A.; Linares, C.; Diaz, D; Navarro, L.; Teixidó, N.; Garrabou, J.; Cebrian, E. (2012).  Impact of St. Esteve’s Storm (2008) in Paracentrotus lividus populations. A Assessment of the ecological impact of the extreme storm of Sant Esteve’s day on the littoral ecosystems of the North Mediterranean Spanish coast (MA Mateo and A Garcia-Rubies eds.). Final Report (PIEC200430E599). Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CSIC) (pp. 55 – 66).


Hereu, B.; Garcia-Rubies, A.; Linares, C.; Navarro, L.; Bonaviri, C.; Cebrian, E., Diaz, D; Garrabou, J.; Teixidó, N.; Zabala, M. (2012).  Impact of St. Esteve’s Storm (2008) on the algal cover in infralittoral rocky photophilic communities. A Assessment of the ecological impact of the extreme storm of Sant Esteve’s day on the littoral ecosystems of the North Mediterranean Spanish coast (MA Mateo and A Garcia-Rubies eds.). Final Report (PIEC200430E599). Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CSIC) (pp. 123 – 134).


Linares C, Zabala M, Garrabou J, Coma R, Diaz D, Hereu B, Dantart LL (2010) Assessing the impact of diving in coralligenous communities: the usefulness of demographic studies of red gorgonian populations. Sci. Rep. Port-Cros natl. Park, Fr. 24:161-184.


Harmelin J.G. & Garrabou J. (2005) Suivi d’une population de Paramuricea clavata (Risso, 1826) (Cnidaria, Octocorallia, Gorgonacea) dans le parc national de Port-Cros (Méditerranée, France): Comparaison des états 1992 et 2004 sur le site de la Galère. Sci. Rep. Port-Cros natl. Park, Fr. 21:175-191


Laubier L.,  Pérez T, Lejeusne C, Garrabou J, Chevaldonné P, Vacelet J,Boury-Esnault N, Harmelin JG (2003)  La Méditerranée se réchauffe-t-elle ? Mar. Life13 (1-2) : 71-81


Garrabou, J. 2002 El grito del mundo del silencio. La Vanguardia Diciembre.


Garrabou, J. 2000 Comunidades bentónicas y métodos de análisis de imágenes. Investigación y Ciencia (version espagnole de Scientific American) 287: 32-33.


Garrabou, J., Sala, E. Corbera, J. & Zabala, M. (1993). Mapa bionòmic de la costa del Montgrí (El Molinet – Punta Salines). Direcció General de Pesca Marítima. Generalitat de Catalunya.